O ile nie wymagasz indywidualnego zamówienia na określony, nietypowy materiał, lub jeśli zamawiasz dużą ilość danego zlecenia to bardzo możliwe, że Twoje zamówienie na 20 000 lub mniejszą ilość ulotek zostanie wydrukowane w tzw. systemie gridowym.

Jak działa system siatki

System siatki ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Twoje zamówienie jest planowane i drukowane razem z innymi zamówieniami klientów na dużo większym arkuszu.
Musimy "siatkować" różne zamówienia razem, aby zamówienia klientów były jak najbardziej efektywne kosztowo. Załóżmy na przykład, że drukujemy 5000 dużych arkuszy papieru A2 na maszynie i mamy podział jak pokazano na naszej ilustracji. W ten sposób podzielimy arkusz, aby dostarczyć 4 klientom, którzy złożyli zamówienia na ten sam materiał o gramaturze 170gsm z połyskiem, różne ilości.
Jak widać na rysunku: Klient A zamawia 5000 x A3 plakatów, klient B 5000 x A4 ulotek, następnie klient C zamawia 5000 A5, ale klient D zamówił 10.000 A6 ulotek, więc to zadanie jest planowane dwukrotnie, aby zdublować ostateczną wymaganą ilość.
Aby osiągnąć ten cel z powodzeniem, należy wprowadzić "podziały cenowe". Przez podział cenowy rozumiemy to, że możemy wydrukować na przykład 1000, 2500 i 5000, a nie ilości pomiędzy, ponieważ nie są one dostępne. Jeśli klient potrzebuje 3000 ulotek, to bardziej opłacalne jest wydrukowanie 5000 sztuk, ponieważ jest to kolejny podział cenowy. Nie jest to koniecznie zła rzecz, ponieważ koszt druku 5000 ulotek nie jest dwukrotnie wyższy niż koszt druku 2 x 2500.
Główny koszt produkcji każdego druku lito jest związany z początkową konfiguracją. Jest to związane z płytami, które są produkowane, a także z przygotowaniem prasy drukarskiej do pracy w kolorze i z prędkością, gdy prasa pracuje z pełną prędkością, koszty są tylko dla farby i papieru, który jest najmniejszą częścią kosztów. Z tego powodu koszt jednostkowy każdego arkusza jest znacznie obniżony, im więcej się ich kupuje - tym tańsze się stają.